GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

Anna Ossowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku; matematyka, chemia

Jadwiga Grzybińska – język polski, biblioteka

Anna Marciniak – informatyka, matematyka

Bożena Wesołowska – język polski, plastyka, muzyka

Marianna Krzemińska – język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny

Anna Frankiewicz – język angielski, doradztwo zawodowe

Monika Rutynowska – język angielski, świetlica

Marzanna Pietrzak – język rosyjski, świetlica, biblioteka

Edyta Petrykowska – matematyka, informatyka

Teresa Kawczyńska – technika, wychowanie fizyczne

Andrzej Bojanowski – geografia, fizyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Rychlińska – biologia, logopedia

Monika Kowalska – religia, świetlica

Jerzy Borowski – świetlica

Agnieszka Kocięcka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Dorota Skwarska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Barbara Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna

Bożena Wiechowska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Anna Nowakowska – wychowanie przedszkolne, świetlica

Danuta Bojanowska – wychowanie przedszkolne, świetlica

Wychowawcy

Punkt Przedszkolny – Danuta Bojanowska

Oddział Przedszkolny – Anna Nowakowska

Klasa I – Barbara Rutynowska (w zastępstwie Jadwiga Grzybińska)

Klas IIa – Bożena Wiechowska

Klasa IIb – Agnieszka Kocięcka

Klasa III – Dorota Skwarska

Klasa IV – Edyta Petrykowska

Klasa V – Bożena Wesołowska

Klasa VI – Marianna Krzemińska

Klasa VII – Anna Marciniak

Klasa VIII – Anna Frankiewicz