RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Styczniowych w Uniecku w roku

szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Beata Herman

Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Stawiska

Skarbnik: Monika Szczepańska

Sekretarz: Anna Bratuszewska

 

 

Przedstawiciele Rady Rodziców:

Milena Tabarkiewicz (PP)

Ewelina Kostrzewska (OP)

Monika Szczepańska (kl. Ia SP)

Emilia Królewska (kl. Ib SP)

Agnieszka Ryzińska (kl. II SP)

Monika Krzemińska (kl. III SP)

Agnieszka Stawiska (kl. IV SP)

Anna Bratuszewska (kl. V SP)

Beata Herman (kl. VI SP)

Dorota Szerszeniewska (kl. VII SP)

Arkadiusz Kalman (kl. VIII SP)

Wioletta Nowakowska (kl. III PG)