DEN

Dnia 14.10.2016 r. o godzinie 8.00 w Zespole Szkół w Uniecku odbyła się podwójna uroczystość: ślubowanie pierwszaków i akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swoim zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – ślubowało 8-ro uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych                     w Uniecku.

Wychowawczyni p. Barbara Rutynowska powitała gorąco dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów i przybyłych gości na uroczystym ślubowaniu i pasowaniu dzieci klasy I na uczniów szkoły. Uroczystość rozpoczęto od programu artystycznego w wykonaniu dzieci klasy I, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Pierwszaki wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. W tym pierwszym egzaminie na pełnoprawnego ucznia dzielnie pomagali im starsi koledzy i koleżanki z klas III. Zapewnili pierwszoklasistów o swojej pomocy i życzyli wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Następnie pasowania na ucznia szkoły dokonała p. Dyrektor Anna Ossowska. Dzieci otrzymały dyplomy, książki ufundowane przez Radę Rodziców oraz upominki od uczniów klasy III a i klasy III b. Po ceremonii Pasowania głos zabrała p. Dyrektor gratulując pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życząc sukcesów w nauce.

Do ślubowania i pasowania przystąpiło również 21 uczniów klasy I gimnazjum.

Tego samego dnia swoje święto obchodzili Nauczyciele i Pracownicy Administracji                          i Obsługi. Uczennice klas V –VI zaprezentowały wiersze odpowiednio dobrane i skierowane do każdego nauczyciela. W słowach wyraziły wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Podziękowania skierowały również w stronę Pracowników Szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły, która złożyła życzenia z okazji DEN i wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi. Końcowym akcentem uroczystości były życzenia wielu sił                            i wytrwałości w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia przekazane przez przewodniczącą Rady Rodziców p. Marzenę Antoszewską oraz kwiaty wręczane przez dzieci.

Później wychowawcy ze swoimi uczniami oglądali przedstawienia profilaktyczne                            w wykonaniu zespołu teatralnego „Maska” z Krakowa.

Więcej zdjęć w GALERII w zakładce DEN.