EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin Ósmoklasisty

rok szkolny 2020/2021

Terminy:

1. język polski –  

2. matematyka – 

3. język obcy nowożytny – 

Wszelkie informacje są dostępne pod linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/