OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Stulecie Odzyskania Niepodległości

11. listopada 1918 r. to niezapomniana data w historii Polski. Właśnie tego dnia sto lat temu nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Aby uczcić ten niepowtarzalny dzień w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku zorganizowano uroczystość upamiętniającą to ważne wydarzenie. 8. listopada o godzinie 10.45 społeczność szkolna wyruszyła ze sztandarem do kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła, a delegacja złożona z dyrektora szkoły, uczniów i nauczycieli udała się na cmentarz w celu złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych. Uroczysta msza św. odprawiona przez proboszcza parafii ks. Wojciecha Iwanowskiego zapoczątkowała obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po nabożeństwie, przed kościołem, nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie przemaszerowano pod pomnik poświęcony poległym podczas II wojny światowej i tym, którzy zginęli w bratobójczych walkach w okresie powojennym, gdzie także oddano hołd, składając kwiaty i zapalając znicze. Następny punkt obchodów odbył się na sali gimnastycznej. Dyrektor Anna Ossowska serdecznie powitała ks. Wojciecha Iwanowskiego – proboszcza unieckiej parafii, Pawła Jakubowskiego – komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Grzegorza Domańskiego – dowódcę Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, mjra Marcina Dominiaka z WKU w Ciechanowie, Pawła Podlasińskiego z Muzeum Ziemi Ciechanowskiej, Jarosława Jaworskiego – przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, radnych Rady Gminy Raciąż, Władysława Kwiatkowskiego – kierownika Referatu Oświaty w Gminie Raciąż, Krzysztofa Borkowskiego – dyrektora SP w Starym Gralewie, Artura Zybałę – dowódcę Plutonu Strzeleckiego w Uniecku, Rodzinę Państwa Szczepańskich – członków zespołu muzycznego z Jeżewa Wesel, sołtysów z okolicznych wsi, Beatę Herman – przewodniczącą Rady Rodziców przy SP w Uniecku, przybyłych Rodziców, Radę Pedagogiczną, pracowników Administracji i Obsługi, Włodzimierza Dżbika – redaktora Głosu Raciąża oraz wszystkich uczniów. Potem zaprosiła na część artystyczną pt. „Polska miłością wskrzeszona”, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej Niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności. Wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tę niecodzienną lekcję historii. Część artystyczną przygotowała p. Bożena Wesołowska (nauczycielka języka polskiego), a o oprawę muzyczną zadbali Agata, Jan i Dawid Szczepańscy (członkowie zespołu muzycznego z Jeżewa Wesel). Na uwagę zasługuje obecność młodzieży z naszej szkoły należącej do Plutonu Strzeleckiego Unieck – Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk pod dowództwem st. chor. ZS Artura Zybały, która pełniła asystę honorową w czasie całej uroczystości. Po części artystycznej pani dyrektor podziękowała p. Bożenie Wesołowskiej za przygotowanie uczniów, Państwu Szczepańskim za oprawę muzyczną, ks. Wojciechowi Iwanowskiemu za celebrację Mszy św. z okazji Stulecia Niepodległości, Arturowi Zybale i Pawłowi Podlasińskiemu za przygotowanie wystawy historycznej, Państwu M. D. Ziółkowskim za ufundowanie wiązanek złożonych pod pomnikami, Radzie Rodziców za przygotowanie zaproszeń oraz poczęstunku, Druhom z OSP w Uniecku, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości. Na zakończenie zaprosiła do obejrzenia wystawy historycznej i dokonania pamiątkowych wpisów do kronik szkolnych.