INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Uniecku rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie poczet sztandarowy wraz z uczestnikami mszy spotkał się pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Modlitwę za poległych odmówił ks. proboszcz W. Iwanowski. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Wprowadzono poczet sztandarowy i wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Dyrektor szkoły p. Anna Ossowska powitała wszystkich zebranych i życzyła wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Następnie przystąpiono do części artystycznej, która dotyczyła 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego przez kierownika Referatu Oświaty w Raciążu – p. Gabrielę Osowską. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.