GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele

Rok szkolny 2020/2021

mgr Anna Ossowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku; matematyka, chemia

mgr Jadwiga Grzybińska – język polski, biblioteka

mgr Anna Marciniak – informatyka, matematyka

mgr Bożena Wesołowska-Liberacka – język polski, plastyka, muzyka, koło teatralne

mgr Marianna Krzemińska – język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny

mgr Anna Frankiewicz – język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Monika Rutynowska – język angielski, świetlica

mgr Marzanna Pietrzak – język rosyjski, wiedza o społeczeństwie, świetlica, język polski, biblioteka

mgr Edyta Petrykowska – matematyka, informatyka

mgr Teresa Kawczyńska – technika, wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Bojanowski – geografia, fizyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rychlińska – biologia, zajęcia logopedyczne

mgr Monika Kowalska – religia

dr Jerzy Borowski – świetlica

mgr Agnieszka Kocięcka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

mgr Dorota Skwarska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Wiechowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Nowakowska – wychowanie przedszkolne

mgr Danuta Bojanowska – wychowanie przedszkolne

mgr Sławomir Jóźwiak – trening piłki nożnej

Wychowawcy

Punkt Przedszkolny – mgr Danuta Bojanowska

Oddział Przedszkolny – mgr Anna Nowakowska

Klasa I – mgr Dorota Skwarska

Klasa II – mgr Barbara Rutynowska

Klasa IIIa – mgr Bożena Wiechowska

Klasa IIIb – mgr Agnieszka Kocięcka

Klasa IV – mgr Anna Frankiewicz

Klasa V – mgr Edyta Petrykowska

Klasa VI – mgr Bożena Wesołowska-Liberacka

Klasa VII – mgr Marianna Krzemińska

Klasa VIII – mgr Anna Marciniak