ARCHIWUM

ROK SZKOLNY 2019/2020

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Tegoroczne zakończone roku szkolnego na długo zapadnie w pamięci całej społeczności szkolnej. 26. czerwca 2020 roku z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, w małych grupach odbyło się wręczenie świadectw i nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów za udział w konkursach i zawodach sportowych oraz podziękowań dla rodziców.  Po raz ostatni w naszej szkole pojawili się ósmoklasiści, którzy kończą naukę w szkole podstawowej. Uczniowie z uśmiechami na twarzach odbierali zasłużone nagrody i dyplomy. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

UWAGA!!!

Procedury COVID-19 -SP Unieck (PLIK DO POBRANIA)

UWAGA!!!

Szanowni Rodzice!

   Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Raciąż mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz w zajęciach rewalidacyjnych.

    Rodzice powinni liczyć się z odpowiedzialnością związaną z  ryzykiem zarażenia COVID-19 zarówno dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

    Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego prosimy Rodziców, by przyprowadzali tylko dzieci zdrowe, bez żadnych oznak  chorobowych. Do placówki nie można będzie posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

  

 

                                                                                                                Wójt Gminy Raciąż

                                                                                                                    Zbigniew Sadowski

UWAGA !!!

Oświadczenia (plik do pobrania)

Procedury w przedszkolu(plik do pobrania)

Zarządzenie nr 13.2020_ procedury(plik do pobrania)

UWAGA!!!

Szanowni Rodzice,

Od 6 maja 2020 r. punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą zostać otwarte. Ministerstwo Edukacji Narodowej, apeluje by w pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczych, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Decyzja rządu, o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy pracują lub chcieliby wrócić do pracy. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym, proszę Rodziców, którzy chcą skorzystać, z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, aby o tym fakcie powiadomili wychowawców Punktów i Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Uniecku, do dnia 30.04.2020 (czwartek) do godziny 15. 00. Pozwoli to, na podjęcie odpowiednich działań. O decyzji, organu prowadzącego w tej sprawie, zostaniecie Państwo poinformowani. Z poważaniem Dyrektor SP w Uniecku, 

Anna Ossowska

Mazowiecka Policja Apeluje!

NOWY Apel Koronawirus (prezentacja do pobrania)  

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze
wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu
się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje
o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie,
szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić
na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc
publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli
uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze
wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu
się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do
zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali
kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali
w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie
tylko Was, ale i Waszych bliskich.

OGŁOSZENIE!

SZANOWNI RODZICE

      W związku z decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostaje przedłużony termin czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID – 19. W związku z powyższym od dnia 25 marca 2020 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa organizacja kształcenia uczniów na odległość. Szkoły zobowiązane są do poinformowania rodziców i uczniów o sposobie organizacji nauki.  Proszę Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, z szczególnie w tym czasie, kiedy wielu z Was będzie musiało łączyć swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

                                                                                                                            WÓJT GMINY RACIĄŻ

                                                                                                                     Zbigniew Sadowski

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA!

List MEN (PLIK DO POBRANIA)

SZANOWNI RODZICE,

 

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rekrutacji  do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych, w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i ograniczeniem niebezpieczeństwa zakażenia się koronowirusem COVID – 19, Gmina Raciąż jako organ prowadzący dla  szkół podstawowych wyraża zgodę na przeprowadzenie ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI poprzez możliwość wykorzystania do tego celu niżej podanych skrzynek mailowych poszczególnych szkół w celu przesłania skanów lub fotografii dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej strony zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie, e-mail: zskrajkowo@wp.pl

  2. Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Koziebrodach, koziebrody@vp.pl

  3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku, spunieck@wp.pl

  4. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie, zsgralewo@wp.pl.

 

LISTA DZIECI DO KLASY I, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

APEL DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Apel do rodziców. Prawnych opiekunów (PLIK DO POBRANIA)

UWAGA!!!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku będzie zamknięta.

 

W dniach 12 – 13 marca 2020 roku będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki.

Informuję również, że nauczyciele na bieżąco będą przekazywali uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu za pomocą systemu LIBRUS SYNERGIA  lub MESSENGERA .

UWAGA!

Drodzy Rodzice,

Bardzo proszę o nie przysyłanie do szkoły i przedszkola chorych dzieci.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku

tel: (23) 662 28 39

Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj

o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

  • z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,

    lub

  • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

XXII Międzyszkolny Turniej „FIFA 2020″ 

7. lutego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu odbył się XXII Międzyszkolny Turniej „FIFA 2020”. Laureatem I nagrody został Sebastian Wagner – uczeń VIII klasy naszej szkoły.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

źródło: http://storaciaz.pl/index.php/imprezy-akademie-i-wycieczki/754-xxii-miedzyszkolny-turniej-fifa-2020

CHOINKA

Część artystyczną na choinkę noworoczną, która odbyła się 1. lutego 2020 roku, przygotowała klasa V naszej szkoły, pod bacznym okiem wychowawczyni – Bożeny Wesołowskiej – Liberackiej. Już dzień wcześniej – po zajęciach, na sali gimnastycznej pojawili się rodzice, by przygotować salę na występ ich dzieci. Zadbali o każdy szczegół i stworzyli piękną, leśną polanę.

A w sobotę wśród drzew, ptaków, liści – pojawiły się „Smerfy” (jak prawdziwe!), opowiadając swym tanecznym układem historię radosnej zabawy pod opieką Papy Smerfa, w którego rolę wcieliła się sama wychowawczyni.

Główną częścią występu było przedstawienie opowiadające o trudnościach jakie napotkali Unieccy uczniowie w czasie wakacji spędzonych bez rodziców w lesie. To piękne, kolorowe przedstawienie niosło w sobie przesłanie mówiące, że wszyscy urodziliśmy się w pięknym kraju, na pięknej planecie i tym dobrem musimy nauczyć się dzielić z wszystkimi ludźmi stosując się do najważniejszych w życiu zasad i wartości. Występ zakończył taniec „Belgijka”, który wprowadził nastrój tanecznej zabawy dla zebranych gości.

Wszyscy, którzy zaangażowali się w to przedstawienie zostali nagrodzeni brawami i podziękowaniami pani Dyrektor.

DZIEŃ PATRONA

W dniu 29. stycznia 2020 roku obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Uniecku rozpoczęły się od złożenia kwiatów na płycie pomnika Powstańców Styczniowych przez panią Dyrektor i uczniów. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, zgromadziła się społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni goście, by oddać hołd Patronowi – Powstańcom Styczniowym. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły pani Anna Ossowska, powitała gości przybyłych na uroczystość: Wójta Gminy Raciąż pana Zbigniewa Sadowskiego, ks. proboszcza parafii Unieck Wojciecha Iwanowskiego,  przewodniczącą Rady Gminy Raciąż panią Grażynę Rogowską, kierownika Referatu Oświaty Gminy Raciąż panią Gabrielę Osowską, dowódcę JS 1863 Unieck Starszego Inspektora pana Artura Zybałę, praprawnuka Powstańca Styczniowego pana Komandora Porucznika Rezerwy Mariusza Konarskiego, poprzedniego dyrektora szkoły pana Władysława Kwiatkowskiego, radnych, sołtysów, członków Rady Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnej, nauczycieli emerytów, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W swoim przemówieniu pani dyrektor przedstawiła historię wybuchu Powstania Styczniowego oraz podkreśliła, że imię, które nosi szkoła to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. To zobowiązanie do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się walka o odzyskanie Niepodległości. Uroczysta akademia pt. „Chwała Bohaterom Powstania Styczniowego” stanowiła kolejny punkt programu obchodów Dnia Patrona. Wystąpili w niej uczniowie klas IV – VIII przygotowani przez panie Barbarę Rutynowską i Monikę Rutynowską. Młodzież przedstawiła słowno-muzyczny spektakl o wydarzeniach z roku 1863 i bohaterach tego roku. Uczniowie zaskoczyli widzów recytacją, śpiewem, a także bogatą scenografią. Dźwięki muzyki Chopina, Wagnera oraz Shostakovicha stanowiły dodatkową oprawę przedstawienia. Po części artystycznej pani Dyrektor podziękowała uczniom za piękny występ. Był on wyjątkową lekcją historii, która wzbudziła poczucie dumy narodowej i szacunku dla tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie. Następnie ogłosiła wyniki szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej:

I miejsce – Wiktoria Zawadzka (uczennica klasy VI)

II miejsce – Zuzanna Lewandowska (uczennica klasy VI)

III miejsce – Magdalena Śmielak (uczennica klasy V) oraz Natalia Wagner (uczennica klasy IV)

Zwycięzcom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Laureatki zaprezentowały swój repertuar przed zgromadzoną publicznością.

W dalszej części programu głos zabrali goście. Następnie dokonano pamiątkowych wpisów do kroniki szkoły.

OGŁOSZENIE!!!

Szkoła Podstawowa w Uniecku prowadzi postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 3. lutego 2020 r. do 3. marca 2020 r. do godziny 15.00.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21. stycznia był dniem wyjątkowym dla wszystkich babć i dziadków odwiedzających mury naszej szkoły. Tego właśnie dnia uczniowie klas I – III oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego przygotowały dla swoich dziadków wspaniałą uroczystość. Po przywitaniu i złożeniu życzeń przez panią dyrektor Annę Ossowską, dzieci zaprezentowały swoje talenty słowne, wokalne oraz taneczne. Babcie i dziadkowie mogli usłyszeć wiersze i piosenki, a także przypomnieć swoje ulubione zabawy z lat młodzieńczych. Następnie wnuczęta obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie wykonanymi Dyplomami Super Babci i Super Dziadka. Po części artystycznej na gości czekał słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców klas najmłodszych. Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze urozmaicanej różnorodnymi zabawami zaproponowanymi przez animatorkę.

I TURNIEJ RINGO O PUCHAR WÓJTA GMINY RACIĄŻ

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku odbył się międzyszkolny TURNIEJ RINGO O PUCHAR WÓJTA GMINY RACIĄŻ. Głównymi celami turnieju była popularyzacja gry Ringo wśród uczniów szkół podstawowych, rozwój aktywności fizycznej, integracja społeczności szkolnej oraz promocja Gminy Raciąż.

 Do turnieju przystąpiły trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Raciąż: Koziebrody, Stare Gralewo i Unieck. W skład drużyn reprezentujących szkoły wchodzili uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego. Punktualnie o godzinie 9.00 dyrektor SP w Uniecku p. Anna Ossowska dokonała otwarcia turnieju witając uczestników i ich opiekunów oraz przedstawiła krótką historię powstania gry zespołowej Ringo. Po wylosowaniu numerów przez opiekunów drużyn uczniowie przystąpili do gry. Po zakończeniu rozgrywek wyłoniono zwycięzców.

I miejsce: SP  Unieck

II miejsce: SP Koziebrody

III miejsce: SP Stare Gralewo

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia pucharów i medali dokonał Wójt Gminy Raciąż p. Zbigniew Sadowski  i Kierownik Referatu Oświaty p. Gabriela Osowska.

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

9. stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku odbył się szkolny konkurs Piosenki Patriotycznej pt. „Chwała Bohaterom Powstania Styczniowego”. Uczennice z klas IV, V i VI zaprezentowały swoje umiejętności  wokalne wykonując jeden utwór o treści patriotycznej. Głównym celem konkursu było kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

Jury w składzie: p. Bożena Wesołowska- Liberacka – przewodnicząca

Anna Ossowska oraz p. Barbara Rutynowska przyznało:

I miejsce: Wiktoria Zawadzka (kl. VI)

II miejsce: Zuzanna Lewandowska (kl. VI)

III miejsce: Magdalena Śmielak (kl. V) oraz Natalia Wagner (kl. IV)

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

JASEŁKA

20. grudnia 2019 roku tradycyjnie w naszej szkole odbyły się jasełka pt. „Bóg się rodzi”. Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach przedstawili sceny z życia narodzin Jezusa Chrystusa. W postaci Józefa, Maryi, Trzech Króli, pasterzy i aniołów wcielili się uczniowie z klasy VI. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami. Po występach artystycznych pani Dyrektor złożyła świąteczne życzenia i wszyscy podzielili się opłatkiem.

MIKOŁAJKI

Tradycyjnie jak co roku 6. grudnia na korytarzu szkolnym rozległ się dźwięk dzwoneczków ogłaszających przybycie św. Mikołaja. Dzieci z ogromną radością zapraszały Mikołaja do swoich klas. Gdy gość zasiadł wygodnie na specjalnie przygotowanym fotelu, uczniowie na powitanie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Atmosfera była magiczna. Każde dziecko w tym dniu zostało obdarowane prezentem.

KONKURS

Zarządzenie nr 23_Regulamin piosenki patriotycznej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8. listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości  przez Polskę. Uczniowie klas V, VII i VIII przedstawili program historyczno-artystyczny, który wprowadził zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11. listopada 1918 roku.  W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o wolną Polskę. Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o Niepodległość. Cała społeczność szkoły przyłączyła się również do akcji organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” i o godzinie 11:11 zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przyłączyli się do akcji MEN pt. „Szkoła pamięta” . 25. października uporządkowali i udekorowali zapomniane i bezimienne groby na cmentarzu parafialnym w Uniecku. Zapalili znicze i złożyli kwiaty na pomniku Powstańców Styczniowych – patrona naszej szkoły.

BIJEMY REKORD!

Po raz czwarty uczniowie SP im. Powstańców Styczniowych w Uniecku uczestniczyli w próbie pobicia rekordu organizowanego przez Fundację WOŚP  w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Akcja ta jest  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Równo o godzinie 12.00 stu dziesięciu uczniów naszej szkoły przystąpiło do resuscytacji prowadząc ją bez przerwy przez 30 minut na 5 fantomach. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i świetnie dali sobie radę wykonując wzorowo zadanie. Podczas  akcji  towarzyszyła uczestnikom wesoła muzyka, którą przygotowała uczennica klasy VIII Julia Kwiatkowska.

WYCIECZKA DO BANKU

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku rozpoczął się ślubowaniem klasy pierwszej i pasowaniem na ucznia. Pierwszaki przedstawiły program artystyczny. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Udowodniły tym, że są gotowe do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu. Następnie w podniosłej atmosferze z wielkim przejęciem ślubowały na Sztandar Szkoły, że będą dobrymi Polakami, będą godnie reprezentowały swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawią radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i symboliczne upominki od uczniów klasy trzeciej. W drugiej części uroczystości pani Dyrektor złożyła najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły wyróżniającym się w pracy Nauczycielom i Pracownikom Administracji i Obsługi.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Uniecku rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie poczet sztandarowy wraz z uczestnikami mszy spotkał się pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Modlitwę za poległych odmówił ks. proboszcz W. Iwanowski. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Wprowadzono poczet sztandarowy i wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Dyrektor szkoły p. Anna Ossowska powitała wszystkich zebranych i życzyła wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Następnie przystąpiono do części artystycznej, która dotyczyła 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego przez kierownika Referatu Oświaty w Raciążu – p. Gabrielę Osowską. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Listy Kandydatów

kl 1

pp op

Dzień Dziecka w SP w Uniecku

Z okazji Dnia Dziecka 3. czerwca dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klas I-III pojechały na wycieczkę do „Strefy aktywnego wypoczynku – Mamut Camp” w Strzegowie. Na miejscu czekało na nich wiele atrakcji; między innymi dmuchane zjeżdżalnie, gry terenowe i animacyjne. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, dzieci miały okazję ulepić z masy solnej mamuta – symbol ośrodka. Ostatnią atrakcją dla uczniów był film animowany pt. „Rycerz Blaszka – pogromca smoków”. Dzieci zmęczone lecz zadowolone wróciły do szkoły. W tym dniu uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum uczestniczyli w zawodach sportowych. Po wyczerpującej aktywności czekały na nich pieczone kiełbaski i napoje przygotowane przez Radę Rodziców.

Światowy Dzień Bez Tytoniu w SP w Uniecku

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu (31.05.) uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uniecku aktywnie uczestniczyli w propagowaniu zdrowego stylu życia. Na początku dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Papierosom mówimy NIE!” dotyczącą szkodliwego działania nikotyny. Następnie obejrzały film edukacyjny „Było sobie życie”, obrazowo pokazujący jak palenie wpływa na organizm człowieka. Kolejnym krokiem było narysowanie rysunków zniechęcających do palenia papierosów. Swoje prace dzieci prezentowały na wystawach klasowych.

Lekcja otwarta w SP w Uniecku

29. maja 2019r. w ramach Rządowego programu Aktywna Tablica nauczyciele ze szkół podstawowych z Koziebród, Raciąża i Uniecka uczestniczyli w zajęciach otwartych z edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie II przez panią Dorotę Skwarską. Tematem przewodnim zajęć było: „Położenie kontynentów na kuli ziemskiej oraz ich mieszkańcy”. Uczniowie pracowali metodami aktywizującymi, wykorzystując technologię informacyjno-komputerową. Podczas lekcji uczniowie byli bardzo aktywni i zdyscyplinowani. Zostali nagrodzeni przez obserwujących brawami. Po przeprowadzonych zajęciach p. Monika Rutynowska, nauczycielka języka angielskiego przedstawiła prezentację dotyczącą wykorzystania TIK w Szkole Podstawowej w Uniecku, autorstwa p. Marzanny Pietrzak, po której nauczyciele wymienili się ze sobą spostrzeżeniami dotyczącymi przeprowadzonych zajęć oraz wykorzystywania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii.

TIK w szkole podstawowej (prezentacja do pobrania)

Dzień Rodziny 

27. maja w Szkole Podstawowej w Uniecku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Rodziny. Dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klas I-III wraz z wychowawczyniami p. Danutą Bojanowską, p. Anną Nowakowską, p. Bożeną Wiechowską, p. Jadwigą Grzybińską, p. Dorotą Skwarską oraz p. Barbarą Rutynowską, przygotowały program artystyczny dedykowany wszystkim rodzicom. Najmłodsi zaprezentowali wiersze, piosenki oraz układ taneczny. Natomiast starsi uczniowie popisali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Zwieńczeniem uroczystości był występ dziewcząt z klasy IV, które zaśpiewały takie przeboje jak: „Chodź, pomaluj mój świat”, „Skrzydła”, „Meluzyna”. Na koniec głos zabrała pani Dyrektor Anna Ossowska składając najlepsze życzenia wszystkim rodzicom.

Wycieczka do Torunia

13 maja, w nagrodę za zajęcie II miejsca w gminnym konkursie ZBIÓRKI MAKULATURY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z GMINY RACIĄŻ, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pojechali na krajoznawczą wycieczkę do Torunia. Jej celem było poznanie Toruńskiej Starówki, wpisanej na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, oraz historii i tradycji związanych z tym miastem.

Uczniowie wraz z opiekunami oglądali seans w Planetarium i uczestniczyli w warsztatach w Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła. Tam przygotowali pierniki do wypieku i poznali historię ich powstania. Odwiedzili również Dom Legend Toruńskich poznając najstarsze legendy związane z tym miastem. Ostatnim punktem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle, z którego wszyscy podziwiali piękno Starego Miasta.

OGŁOSZENIE!!!

„Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Uniecku zawiesza strajk. W związku z powyższym od 24 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia we wszystkich klasach będą odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć”

OGŁOSZENIE!

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku egzaminy ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbyły się bez zakłóceń.

Dyrektor

Anna Ossowska

OGŁOSZENIE!

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku egzaminy gimnazjalne w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbyły się bez zakłóceń .

Szkoła jest należycie przygotowana do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i nie przewiduje żadnych problemów.   

                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                Anna Ossowska

UWAGA !!!

“W związku z zaplanowanym strajkiem nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Raciąż wraz z dyrektorami szkół informują, że szkoły będą czynne i zapewnią opiekę dzieciom.

Wójt Gminy Raciąż i dyrektorzy szkół”

Rekrutacja rok szkolny 2019/2020

 

Konkurs „Wiem wszystko o Gminie Raciąż”

Regulamin konkursu (plik do pobrania)

Zarządzenie 14.2019 (plik do pobrania)

POWITANIE WIOSNY

21. marca w Pierwszy Dzień Wiosny uczniowie klas I-III oraz Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Uniecku uczestniczyli w wycieczce do Akademii Aktywnego Wypoczynku w Strzegowie. Po przybyciu i serdecznym powitaniu w ośrodku dzieci zostały podzielone na cztery zespoły. Każda grupa pod kierunkiem animatora kultury brała udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, sportowych oraz w zabawach na zamku dmuchanym. W czasie zajęć kulinarnych pod kierunkiem kucharza dzieci przygotowały pizzę. Na zajęciach plastycznych uczniowie wykonali mamuta z papieru – logo ośrodka. Przedostatnim punktem programu wycieczki było wykonanie Marzanny. Dzieci ze śpiewem i okrzykami pożegnały zimę. Na zakończenie było ognisko i pieczenie kiełbasek. Ten dzień upłynął w atmosferze zabawy, radości i śmiechu.

OGŁOSZENIE!!!

Szkoła Podstawowa w Uniecku prowadzi postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 11 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r. do godziny 15.00.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

CHOINKA

W ostatnią sobotę stycznia w odświętnie udekorowanej sali odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Punktualnie o godzinie 16.00 przewodnicząca Rady Rodziców – p. Beata Herman przywitała wszystkich gości i życzyła udanej zabawy. Uroczystość rozpoczęto nowoczesnym przedstawieniem wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka” w wykonaniu uczniów klasy VI. Dodatkowym urozmaiceniem wieczoru były występy dziewcząt z klasy VI i VIII w różnorodnych układach tanecznych. Nie zabrakło również długo oczekiwanego gościa – św. Mikołaja, który rozdał dzieciom prezenty. Czas choinkowej imprezy upłynął na wspólnej integracji i tańcach. Dzieci i młodzież uczestniczyły w różnych zabawach i ciekawych konkurencjach prowadzonych przez animatora. Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za zorganizowanie tegorocznej zabawy choinkowej.

Dzień Patrona

25. stycznia 2019 roku odbyły się szóste obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Uniecku. Uroczystą akademię, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Bożeny Wesołowskiej, przygotowali uczniowie klas IV, VII i III gimnazjum. Młodzież recytowała patriotyczne wiersze A. Asnyka, M. Romanowskiego oraz śpiewała pieśni powstańcze upamiętniające Patrona Szkoły Podstawowej – Powstańców Styczniowych. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom za przygotowanie części artystycznej. Na zakończenie uroczystości wystąpił st. instr. ZS Artur Zybała, który odczytał Rozkaz o przyjęciu za patrona „Powstańców Styczniowych z roku 1863” przez Pluton Strzelecki Unieck oraz zatwierdzeniu Odznaki Pamiątkowej.

Dzień Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej w Uniecku również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach. 21. stycznia 2019 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane oczy wnucząt. Punktualnie o godzinie 11.00 pani Dyrektor Anna Ossowska oraz Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski powitali i złożyli życzenia przybyłym gościom. W pięknie udekorowanej sali dzieci, pod kierunkiem swoich wychowawczyń, zaprezentowały program artystyczny. Zaśpiewały tradycyjne Sto Lat, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Wnuczęta recytowały wzruszające wiersze i śpiewały okolicznościowe piosenki. Oprócz montażu poetycko-muzycznego szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne i aktorskie. Klasa II zaprezentowała inscenizację utworu Juliana Tuwima pt. ”Rzepka”. Gra aktorska i misternie przygotowane kostiumy wywarły ogromne wrażenie. Swoim występem zachwyciły również dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klasy III w układach tanecznych. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Gromkie brawa widowni były najlepszym podziękowaniem za udane występy. Po części artystycznej rodzice uczniów zaprosili wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek oraz gorące napoje.

Za przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka kierujemy gorące słowa podziękowania Radzie Rodziców, rodzicom klas najmłodszych, pracownikom szkoły, OSP w Uniecku oraz uczniowi klasy III gimnazjum za oprawę dźwiękową.