SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA:  

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:   

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Anna Frankiewicz