EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Egzamin Ósmoklasisty

rok szkolny 2021/2022

Terminy:

1. język polski –  maj 2022 roku  godz. 9.00

2. matematyka – maj 2022 roku godz. 9.00

3. język obcy nowożytny – maj 2022 roku godz. 9.00 

Wszelkie informacje są dostępne pod linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/