RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Styczniowych w Uniecku w roku

szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Beata Herman

Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Stawiska

Skarbnik: Monika Szczepańska

Sekretarz: Anna Bratuszewska

Przedstawiciele Rady Rodziców:

PP – Milena Tabarkiewicz 

OP – Magda Nowocińska

I SP – Kamila Cieślak

II a SP – Monika Szczepańska

II b SP – Emilia Królewska

III SP – Agnieszka Ryzińska

IV SP – Monika Krzemińska 

V SP – Agnieszka Stawiska

VI SP – Anna Bratuszewska 

VII SP – Beata Herman 

VIII SP – Mariusz Krzemiński