RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Styczniowych w Uniecku w roku

szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: 

Zastępca Przewodniczącej: 

Skarbnik: 

Sekretarz: 

Przedstawiciele Rady Rodziców:

PP –  

OP – 

I SP – 

II SP – 

III SP – 

IV a SP – 

IV b SP –

V SP – 

VI SP –  

VII SP –  

VIII SP –