RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Styczniowych w Uniecku w roku

szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Emilia Królewska

Zastępca Przewodniczącej: Sylwia Kazanecka

Skarbnik: Monika Szczepańska

Sekretarz: Anna Bratuszewska

Przedstawiciele Rady Rodziców:

PP –  Jolanta Goszczyńska

OP – Milena Tabarkiewicz

I SP – Sylwia Kazanecka

II SP – Ewelina Kaźmierkiewicz

III SP – Kamila Cieślak

IV a SP – Monika Szczepańska

IV b SP -Emilia Królewska

V SP – Agnieszka Ryzińska

VI SP –  Monika Krzemińska

VII SP –  Agnieszka Stawiska

VIII SP – Anna Bratuszewska