GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele

Rok szkolny 2021/2022

mgr Anna Ossowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku; matematyka, chemia

mgr Jadwiga Grzybińska – język polski, biblioteka

mgr Anna Marciniak – informatyka, matematyka

mgr Bożena Wesołowska-Liberacka – język polski, plastyka, muzyka, koło teatralne

mgr Marianna Krzemińska – język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny

mgr Anna Frankiewicz – język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Monika Rutynowska – język angielski, zajęcia logopedyczne

mgr Marzanna Pietrzak – język rosyjski, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka

mgr Edyta Petrykowska – matematyka, informatyka

mgr Teresa Kawczyńska – technika, wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Bojanowski – geografia, fizyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rychlińska – biologia

mgr Monika Kowalska – religia

dr Jerzy Borowski – świetlica

mgr Agnieszka Kocięcka – matematyka, przyroda, świetlica

mgr Dorota Skwarska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Wiechowska – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Nowakowska – wychowanie przedszkolne

mgr Danuta Bojanowska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

mgr Sławomir Jóźwiak – trening piłki nożnej

Wychowawcy

Punkt Przedszkolny – mgr Danuta Bojanowska

Oddział Przedszkolny – mgr Anna Nowakowska

Klasa I – mgr Bożena Wiechowska

Klasa II – mgr Dorota Skwarska

Klasa III – mgr Barbara Rutynowska

Klasa IVa – mgr Anna Marciniak

Klasa IVb – mgr Agnieszka Kocięcka

Klasa V – mgr Anna Frankiewicz

Klasa VI – mgr Edyta Petrykowska

Klasa VII – mgr Bożena Wesołowska-Liberacka

Klasa VIII – mgr Marianna Krzemińska