GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele

Rok szkolny 2022/2023

mgr Anna Ossowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku; matematyka, chemia

mgr Anna Marciniak – informatyka, matematyka

mgr Bożena Wesołowska-Liberacka – język polski, plastyka, muzyka, 

mgr Anna Frankiewicz – język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Monika Rutynowska – język angielski, język polski, zajęcia logopedyczne

mgr Marzanna Pietrzak – język rosyjski, wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Edyta Petrykowska – matematyka, informatyka, zajęcia konstrukcyjne

mgr Teresa Kawczyńska – technika, wychowanie fizyczne, świetlica

mgr Andrzej Bojanowski – geografia, fizyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rychlińska – biologia

mgr Monika Kowalska – religia, świetlica

dr Jerzy Borowski – świetlica

mgr Agnieszka Kocięcka – wychowanie przedszkolne, zajęcia wyrównawcze z matematyki

mgr Dorota Skwarska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

mgr Barbara Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna, koło teatralne, zajęcia konstrukcyjne

mgr Bożena Wiechowska – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Nowakowska – język polski, biblioteka

mgr Danuta Bojanowska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

mgr Sławomir Jóźwiak – trening piłki nożnej

mgr Anna Agnieszka Aleksandrzak – terapeuta SI

mgr Małgorzata Mazuchowska – nauczyciel wspomagający

mgr Alina Keczmer – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Stanisławiak – pedagog specjalny

mgr Bożena Kutyła – wychowanie przedszkolne

Wychowawcy

Punkt Przedszkolny – mgr Bożena Kutyła w zastępstwie za mgr Danutę Bojanowską

Oddział Przedszkolny – mgr Agnieszka Kocięcka

Klasa I – mgr Barbara Rutynowska

Klasa II – mgr Bożena Wiechowska

Klasa III – mgr Dorota Skwarska

Klasa IV – mgr Monika Rutynowska

Klasa V – mgr Anna Marciniak

Klasa VI – mgr Anna Frankiewicz

Klasa VII – mgr Edyta Petrykowska

Klasa VIII – mgr Bożena Wesołowska-Liberacka