DOKUMENTY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

STATUT 2022

KONCEPCJA-PRACY-SZKOŁY-2017-2022

PLAN PRACY SZKOŁY 2019-2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Bzepieczna szkoła – procedury

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN DOWOZU

REGULAMIN MONITORINGU

ZARZĄDZENIE NR 33