SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA:  

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:   

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Anna Frankiewicz